Сайт joomix.org
Безоплатна правова допомога
header

277783579 345060884323773 5794726199436773504 n

Отримати медичне свідоцтво про народження за формою 103/о

Медичне свідоцтво про народження за формою 103/о* – це документ, необхідний для забезпечення реєстрації народження дитини в органах реєстрації актів цивільного стану.

В умовах воєнного стану його можуть видавати медичні працівники закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, які:

надавали допомогу при пологах;

проводили перший огляд новонародженого;

проводили перший медичний огляд породіллі після пологів.

Надання такої допомоги або проведення первинного огляду новонародженної дитини/породіллі можуть здійснюватися, у тому числі поза закладом охорони здоров’я, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров’ю.

1 402 1024x597

Громадяни нашої держави, на рахунки яких було накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, можуть користуватися своїми коштами, за умови, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує ста тисяч гривень.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, видавши розпорядження від 02 березня 2022 року № 198-р «Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану».

Згідно вищезгаданого документу, з метою забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану дозволено фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує ста тисяч гривень. Це розпорядження застосовується до припинення чи скасування воєнного стану.

277735231 343299234499938 5430655893744232498 n

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Дія Кодексу законів про працю України (КЗпП) не поширюється на несення військовослужбовцями військової служби. Однак у випадку увільнення від іншої роботи для вступу на військову службу за ними зберігається попереднє місце роботи, посада і середній заробіток, а також відпускні. Якщо до військової служби особа була безробітною, то на період військової служби виплата допомоги по безробіттю припиняється.

На всіх учасників територіальної оборони громад під час їхньої участі в заходах з підготовки добровольчих формувань територіальних громад, а також виконання ними завдань територіальної оборони, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

137н684г4нр4г

Насильство по відношенню до жінок, зокрема, домашнє насильство, є однією з найбільш розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Поширення проявів домашнього насильства не лише руйнує гармонію і злагоду в родині, а й виступає однією з передумов злочинності в суспільстві загалом, саме тому воно розглядається не як приватна проблема, а як проблема суспільства, що має вирішуватись державними органами разом із громадськістю.

Однією з важливих запроваджених законодавством України складових захисту та підтримки постраждалих від домашнього насильства та ґендерно зумовленого насильства є надання місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування правових підстав для створення спеціалізованих закладів підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства, зокрема притулків для постраждалих осіб, які ще називають «шелтери».

2.jpg 2270 33 1438231128

Недостатньо лише народити дитину, її необхідно виховати доброю, порядною людиною, дати їй належну освіту і допомогти знайти своє місце у житті. Тому непорушними залишаються повага та вдячність до всіх матерів, а особливо тих жінок, які свідомо народжують, виховують та дають путівку в життя п’ятьом і більше дітям. Для відзначення таких матерів встановлений достроковий вихід на пенсію.

Хто має право на призначення дострокової пенсії за віком?

Відповідно до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення ними 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

11.02.22

Учасники бойових дій – та категорія населення, яка часто потребує захисту як соціального, так і правового. Левова частка їх звернень до системи безоплатної правової допомоги Волині стосується земельних правовідносин, зокрема, і щодо безоплатного отримання земельної ділянки. Найпоширенішим питанням, із яким звертаються клієнти, є порядок отримання земельної ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва. І дійсно, відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасникам бойових дій надається право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Нормами Земельного кодексу України встановлено максимальний розмір на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах в розмірі не більше 0,25 га.

l photo

З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці, які працюють у сфері малого бізнесу, при здійсненні своєї діяльності зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зобов’язав ФОПів користуватися касовими апаратами, однак у підприємців є чимало запитань: кому саме потрібно встановлювати РРО, а кому ні?

Так, з 1 січня цього року підприємці мають або обрати та зареєструвати реєстратор розрахункових операцій (касові апарати) чи встановити програмний реєстратор розрахункових операцій (далі – ПРРО) – програму, створену Державною податковою службою України. Вона встановлюється на будь-який гаджет (смартфон, планшет, ноутбук тощо) та перетворює його на касовий апарат (програмне РРО). Відповідне програмне забезпечення надається Державною податковою службою України ФОПам безкоштовно, є сучасним варіантом касового апарату і його також можна назвати «онлайн –касою».

Кожен платник податків самостійно обирає будь-який із двох видів фіскальних реєстраторів.

85 main

Досить часто буває так, що людина має у володінні земельну ділянку, але не може нею повноцінно користуватися. Наприклад, встановлюються спірні межові знаки, облаштовується самовільний проїзд через земельну ділянку тощо. У такому разі землевласник або землекористувач має усі законні підстави, щоб захистити свої порушені права.

Власники земельних ділянок та землекористувачі зобов’язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватись правил добросусідства.

Порушення права користування ділянкою може полягати у самовільному захопленні ділянки шляхом зведення будівель чи споруд, ведення господарської діяльності, встановлення спірних межових знаків на чужій ділянці, самовільному проїзді через ділянку, забороні доступу (проходу) до ділянки, засмічення побутовими відходами і стічними водами тощо.

Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Вимагати усунення будь-яких порушень прав на землю і відшкодування завданих збитків можна і тоді, коли ці порушення не пов’язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою.

271973683 295387039291158 3728516946092201140 n

Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, а також життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Що таке необхідна оборона?

Це пояснює стаття 19 Кодексу України про адміністративні правопорушення: не є адміністративним правопорушенням дія, яка вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті державного або громадського порядку, власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Стаття 36 Кримінального кодексу України говорить, що необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

articles 86

У житті трапляються такі ситуації, коли літні люди потребують стороннього догляду, тому що не можуть самостійно себе обслуговувати або, що частіше зустрічається в Україні, їм не вистачає коштів для свого забезпечення. Зазвичай ті, хто опинився в такому становищі, не мають родичів або ж погані взаємовідносини і конфлікти з ними не дозволяють розраховувати на будь-яку підтримку. Отож, національним законодавством передбачені різні варіанти вирішення проблеми догляду за таких обставин. Один з популярних та ефективних способів – укладення договору довічного утримання (догляду).

Договір довічного утримання – цивільно-правовий договір, який з особою, що потребує догляду, може укласти як фізична, так і юридична особа.

Такий договір надає можливість особі похилого віку отримати бажане піклування та догляд, а іншому підписанту договору – можливості для отримання нерухомого чи особливо цінного рухомого майна. Проте, люди, які потребують догляду, зазвичай безпорадні та мало обізнані у законодавстві, а тому не можуть реально оцінити положення договору. Саме через такі обставини відбуваються випадки шахрайства, пов’язані з договором довічного утримання.

Отож, розглянемо суть договору довічного утримання та його особливості, на які потрібно звернути увагу.

создание веб сайтов в Коростене