Сайт joomix.org
Конкурс на заміщення вакантних посад
header

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

         У зв’язку із створенням Старогутівського опорного ліцею Старовижівської селищної ради шляхом реорганізації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Стара Гута Старовижівського району Волинської області, Старовижівська селищна рада оголошує конкурс на зайняття посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти – директора Старогутівського опорного ліцею Старовижівської селищної ради.

І. Умови оплати праці:

          Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 22.03.2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Закону України "Про повну загальну середню освіту".

ІІ. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

        Посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

ІІІ.Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. 

                Кінцевий термін подачі документів - 06 серпня 2021 року.

      Зазначені документи подаються до Старовижівської селищної ради у паперовому або електронному варіанті (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою "На конкурс") у встановлений строк. Перелік документів, зазначених у пункті 3 є вичерпним. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

     Місце подання документів: площа Миру, 3, смт Стара Вижівка, тел. 2-14-59. Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Ослюк Руслана Іванівна, головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення Старовижівської селищної ради, 2-й поверх.

ІV. Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість.

        Дата та місце проведення конкурсу претендентам будуть повідомлені додатково.

        Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. V. Переможець конкурсу визначається за результатами:

- письмової (тестової) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для письмового тестування

на знання законодавства України у сфері освіти

 

І. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2. Право на освіту – це… ?
 3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?
 4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?
 5. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів вищої освіти?
 6. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти?
 7. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?
 8. Що забезпечується особам з порушенням слуху?
 9. Що створюється особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?

10.Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?

 1. Що з переліченого є формальною освітою?
 2. Що з переліченого є неформальною освітою?
 3. Що з переліченого є інформальною освітою (самоосвітою)?
 4. Форми здобуття освіти?
 5. Хто затверджує положення про форми здобуття освіти?
 6. Що є невід’ємними складниками системи освіти?
 7. Що є метою дошкільної освіти?
 8. Чим обов’язково охоплюються діти старшого дошкільного віку?
 9. Мета повної загальної середньої освіти?
 10. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
 11. Як правило, зі скількох років здобувається початкова освіта?
 12. Скільки рівнів освіти має повна загальна середня освіта?
 13. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти?
 14. Яким чином оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?
 15. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
 16. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування?
 17. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?
 18. Що є освітнім округом?
 19. Ким затверджується положення про освітній округ і опорний заклад освіти?
 20. Що є метою позашкільної освіти?
 21. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти?
 22. Що є метою професійної (професійно-технічної) освіти?
 23. На основі чого здобувається професійна (професійно-технічна) освіта?
 24. Підготовку яких фахівців  можуть також здійснювати заклади професійної (професійно-технічної) освіти?
 25. На що спрямована фахова передвища освіта?
 26. Що можуть утворювати заклади фахової передвищої освіти?
 27. Що є метою вищої освіти?
 28. На основі чого здобувається вища освіта?
 29. На що спрямована освіта дорослих?
 30. Інклюзивне навчання створюється…?
 31. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами?
 32. Що, за потреби, утворюють заклади освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами?
 33. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?
 34. Що є психолого-педагогічним супроводом?
 35. В рамках якої освіти може здобуватися спеціалізована освіта?
 36. В якому порядку затверджуються положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти?
 37. Ким розробляються освітні програми з відповідного виду спорту?
 38. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування?
 39. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?
 40.  В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?
 41. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 42. Що визначається засновником і зазначається в установчих документах закладу освіти?
 43. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?
 44. Яку автономію гарантує закладам освітидержава?
 45. Чим визначається система управління закладами освіти?
 46. Хто здійснює управління закладом освіти?
 47. Права засновника закладу освіти?
 48. За що несе відповідальністькерівник закладу освіти?
 49. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 50. З числа яких претендентів призначається керівник закладу освіти?
 51. Чим визначаються додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення)?
 52. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?
 53. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
 54. Що є громадським органом самоврядування в закладі освіти?
 55. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 56. Чим визначаються повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування?
 57. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 58. Чому сприяє наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 59. З правом якого голосу мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 60. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 61. Які інформаційні ресурси формують заклади освіти?
 62. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?
 63. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?
 64. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій)?
 65. Що мають право визначати приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями?
 66. Хто не має права втручатися в освітню діяльність закладів освіти?
 67. Що забороняється створювати у закладах освіти?
 68. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)?
 69. Що визначає стандарт освіти?
 70. Відповідно до чого розробляються стандарти освіти?
 71. Що є основою для розроблення освітньої програми?
 72. Що з переліченого містить освітня програма?
 73. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
 74. Який складник можуть мати освітні програми?
 75. На які види класифікуються кваліфікації за обсягом?
 76. На які види класифікуються кваліфікації за змістом?
 77. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації?
 78. Що є кваліфікаційними центрами?
 79. Які функціонують рамки кваліфікацій в Україні?
 80. На яких стандартах ґрунтується Національна рамка кваліфікацій?
 81. Ким затверджуються галузеві рамки кваліфікацій?
 82. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 83. Чим визначається кожен рівень Національної рамки кваліфікацій?

94.Чим визначаються структура і функціонування Національної системи кваліфікацій?

 1. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…
 2. Коли отримують відповідний документ про освіту?
 3. Ким видаються документи про освіту?
 4. До якого реєстру вноситься інформація про видані документи про середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту?
 5. Що є метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?
 6. Що з переліченого є складовими системи забезпечення якості освіти?
 7. Що є академічною доброчесністю?
 8. Що з переліченого вважається порушенням академічної доброчесності?
 9. Процедурою визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов є….
 10. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?
 11. Якою є акредитація освітньої програми?
 12. Що є метою проведення інституційного аудиту?
 13. В якому порядку проводиться інституційний аудит?
 14. Оцінюванням результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією) є….
 15. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 16. За які кошти здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання?
 17. Яке зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного бюджету?
 18. Який може бути моніторинг якості освіти?
 19. Ким проводиться внутрішній моніторинг?
 20. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 21. На скільки років засвідчуються відповідним сертифікатом успішні результати громадської акредитації закладу освіти?
 22. Що є системою заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників?
 23. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
 24. Ким визначається перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників?
 25. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для…?
 26. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?
 27. Хто з перелічених категорій є учасником освітнього процесу?
 28. На яке оцінювання результатів навчання мають право здобувачі освіти?
 29. На відзначення чого мають право здобувачі освіти?
 30. Що зобов’язані поважати здобувачі освіти?
 31. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 32. На які умови праці мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 33. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 34. Що зобов’язані виховувати у здобувачів освіти педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 35. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків?
 36. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості?
 37. Що з переліченого мають право батьки здобувачів освіти?
 38. Що з переліченого зобов’язані батьки здобувачів освіти?
 39. Яку допомогу надає держава батькам здобувачів освіти?
 40. Чим забезпечуються особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання?
 41. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування?
 42. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням?
 43. Що з переліченого забезпечує держава педагогічним і науково-педагогічним працівникам?
 44. За що можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення педагогічні та науково-педагогічні працівники?
 45. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти?
 46. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 47. Що передбачає професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників?
 48. Що включає робочий час педагогічного працівника?
 49. Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічних (науково-педагогічних) працівників встановлюються…?
 50. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)?
 51. З якою метою діє освітній омбудсмен?
 52. Які складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти є обов’язковими?
 53. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?
 54. Чи мають право держанві та комунальні заклади освіти надавати платні послуги?
 55. Яким шляхом держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти?
 56. На яких правах належить майно закладам освіти та установам, організаціям, підприємствам системи освіти?

ІІ. Питання на знання Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 1. Законодавство України про загальну середню освіту складається з …?
 2. Що з переліченого є основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту?
 3. Рівні повної загальної середньої освіти?
 4. Форми здобуття повної загальної середньої освіти?
 5. Система загальної середньої освіти складається із …?
 6. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти?
 7. Право на здобуття повної загальної середньої освіти.
 8. 8. У яких закладах громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти?
 9. Хто забезпечує територіальну доступність повної загальної середньої освіти?
 10. За якими закладами освіти не закріплюється територія обслуговування?
 11. Хто забезпечує підвезення до закладу освіти?
 12. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством?
 13. За якими циклами організовується освітній процес?
 14. Ким визначається структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу?
 15. Хто приймає рішеня про використання закладом освіти освітньої програми?
 16. Які критерії має містити типова освітня програма?
 17. Наповнюваність класу державного, комунального закладу освіти?
 18. Гранична наповнюваність класів-комплектів?
 19. Коли учні переводяться на наступний рік навчання?
 20. Яким чином забезпечується єдність навчання, виховання і розвитку учнів?
 21. Які види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти?
 22. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є…?
 23. Які документи про освіту отримують учні?
 24. Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є…?
 25. На кого покладаєтьсявідповідальність за організацію харчування учнів у закладах освіти?
 26. Якіособи приймаються на посади педагогічних працівників?
 27. На яких умовах працюють педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком?
 28. Хто повинен пройти педагогічну інтернатуру?
 29. У якому співвідношенні до тарифної ставки встановлюється доплата за класне керівництво у 1-11 (12) класах?
 30. У якому співвідношенні до тарифної ставки встановлюється доплата за за роботу в інклюзивних класах (групах)?
 31. Яку кількість годин становить педагогічне навантаження вихователя закладу загальної середньої освіти та асистента вчителя у закладі загальної середньої освіти?
 32. На якій підставі утворюються інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти?
 33. Які органи громадського самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 34. Чи зобов’язані органи учнівського самоврядування вести протоколи щодо своєї діяльності?
 35. Які повноваження загальних зборів трудового колективу?
 36. Що таке заклад загальної середньої освіти?
 37. Яким може бути заклад загальної середньої освіти залежно від засновника?
 38. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 39. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
 40. Які документи є установчими документами закладу загальної середньої освіти?
 41. Що обов’язкововключає повне найменування закладу загальної середньої освіти?
 42. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти?
 43. Які є заклади спеціалізованої освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти?
 44. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 45. Хто здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів?
 46. Хто зобов’язаний забезпечити можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
 47. Хто може бути керівником закладу загальної середньої освіти?
 48. Чимвизначаються повноваження керівника закладу загальної середньої освіти?
 49. Які курси повинен пройти керівник закладу загальної середньої освіти протягом першого року після призначення на посаду?
 50. Яка процедура обрання керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 51. Яка процедура обрання керівника приватного, корпоративного закладу загальної середньої освіти?

52.Ким приймається рішення про проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

 1. Яка чисельність конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 2. Яким документом визначаються вимоги до членів конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та порядок її формування?
 3. Термін прийому документів на конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 4. Яка загальна тривалість конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 5. На який термін укладається трудовий договір за результатами конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 6. Постійно діючим колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є…?
 7. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше….
 8. Хто є головою педагогічної ради?
 9. Яким документом вводяться в дію рішення педагогічної ради?
 10. Хто утворює піклувальну раду закладу загальної середньої освіти?
 11. Складові системи забезпечення якості у сфері загальної середньої освіти.
 12. Періодичність перегляду державних стандартів у сфері загальної середньої освіти.
 13. Хто здійснює ліцензування у сфері загальної середньої освіти?
 14. Що таке інституційний аудит?
 15. Періодичність проведення інституційного аудиту.
 16. В яких випадках проводиться позаплановий інституційний аудит?
 17. Ким проводиться зовнішнє незалежне оцінювання?
 18. Що визначається за результатами атестації?
 19. Які педагогічні працівники мають право на проходження сертифікації?
 20. Яку доплату отримують педагогічні працівники, що пройшли сертифікацію?

73.Де може підвищувати кваліфікацію педагогічний працівник?

 1. До органів управління у сфері загальної середньої освіти належать…?
 2. Форми заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 3. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
 4. Які можуть бути інші джерела фінансування закладів загальної середньої освіти?
 5. На основі чого здійснюється фінансово-господарська діяльність закладу загальної середньої освіти?
 6. Чи можуть державні, комунальні заклади загальної середньої освіти надавати платні освітні та інші послуги?
 7. Хто затверджує штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти?
 8. Як може використовуватися майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих державних, комунальних закладів загальної середньої освіти або тих, діяльність яких зупинена?
 9. Чи мають право заклади освіти укладати договори з міжнародними організаціями?
 10. З якого року державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття базової середньої освіти, може здійснюватися у формі зовнішнього незалежного оцінювання?
 11. Якою є тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти?
 12. За рахунок яких коштів здійснюється виготовлення документів про загальну середню освіту?

ІІІ. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

 1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?
 2. Які з перелічених факторів вплинули на виникнення проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 3. Що з переліченого є проявами проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 4. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?
 5. Чому сприятиме проведення докорінної реформи загальної середньої освіти?
 6. Про що свідчить досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії)?
 7. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 8. За якими з перелічених напрямків здійснюється забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?
 9. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…
 10. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?
 11. Шляхом чого,відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, передбачається здійснити розв’язання проблеми?
 12. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?
 13. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти?
 14. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 15. Що передбачає реформуванняпедагогіки загальної середньої освіти?
 16. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційнізаходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей?
 17. Що матиме право розробляти школа у рамках реформуваннясистеми управління загальною середньою освітою?
 18. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?
 19. Реформування структури загальної середньої освіти передбачає перехід до…?
 20. Профільна школа академічного спрямування сприятиме…?
 21. Що з переліченого передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти?
 22. Скількома етапами протягом 2017—2029 років здійснюватиметься реалізація Концепції?
 23. Що з переліченого передбачається на першому етапі (2017—2018 роки) реалізації Концепції?
 24. Що з переліченого передбачається на другому етапі (2019—2022 роки) реалізації Концепції?
 25. Що з переліченого передбачається на третьому етапі (2023—2029 роки) реалізації Концепції?
 26. Реалізація Концепції сприятиме поліпшенню…?
 27. Реалізація Концепції сприятиме подоланню…?
 28. За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції?
 29. З якою періодичністю визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?
 30. З урахуванням чого визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?

Зразки ситуаційних завдань

 

Ситуація 1.       

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою).

Прокоментуйте ситуацію.

Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 2.

У закладі загальної середньої освіти посаду вчителя фізичної культури займає педагогічний працівник 1950 року народження. До керівника закладу неодноразово зверталися батьки та учні з претензіями до виконання посадових обов’язків зазначеного вчителя та наріканнями на професійні якості та подачу навчального матеріалу. Індивідуальні бесіди та розмови із вчителем фізичної культури не принесли бажаних результатів, тому звернення батьків та невдоволення учнів продовжувалися.

Ваші дії у зазначеній ситуації?

Вкажіть шляхи вирішення даного питання.

 

Ситуація 3.

Назвіть переваги та ризики, які на Вашу думку, можуть виникнути в процесі децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Ситуація 4.

З метою розвитку молодіжного волонтерського руху, утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді проводиться Всеукраїнська благодійна акція «Почуйте всі!». Керівник органу влади, якому підпорядковується школа, прийняв рішення про утворення організаційного комітету з підготовки та проведення зазначеної благодійної акції.

Підготуйте перелік необхідних документів для організації заходу та розробіть проект наказу щодо проведення заходу.

Ситуація 5.

У одного з працівників закладу освіти (або сторонньої особи) поведінка має відхилення від норми, можливо, він перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або ж у стані психічного збудження.

Які дії адміністрації закладу в такому випадку?

Що необхідно вчинити для попередження загрози життя і здоров’я учасників освітнього процесу?

 

 ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу

Старовижівська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності селищної ради

           Умови оплати праці: посадовий оклад – 5100,00 грн., надбавка за ранг – відповідно додатку 57 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268, надбавка за вислугу років – відповідно до п.п. 4 п. 3 постанови № 268, ст. 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», надбавка за виконання особливо важливої роботи, надбавка за високі досягнення у праці, премія – у разі встановлення

           Кваліфікаційні вимоги до кандидата : вища економічна чи юридична освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою.

           Досвід роботи в сфері закупівель не менше двох років.

Вимоги до компетентності: уміння працювати з комп’ютером та офісною технікою (рівень користувача), вміти працювати з програмами: “Word”, “Excel».

         Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення в газеті «Сільські новини».

          Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії державного органу, в якому проводиться конкурс, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту з додатками (для засвідчення рівня володіння державною мовою), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

       Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

       Кінцевий термін подачі документів - 01 серпня 2021 року.

      Зазначені документи подаються до Старовижівської селищної ради у паперовому, або електронному варіанті (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою «На конкурс») у встановлений строк. Перелік документів є вичерпним. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

      Місце подання документів:площа Миру, 3, смт Стара Вижівка, тел. 2-14-59. Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Ослюк Руслана Іванівна, головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення Старовижівської селищної ради, 2-й поверх.

З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів конкурсною комісією проводиться іспит та співбесіда.

Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування», «Про державну службу» (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), «Про запобігання корупції», та законодавства, яким визначається специфіка функціональних повноважень посадової особи – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності селищної ради (Бюджетний кодекс України, Закон України «Про публічні закупівлі», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави та державні символи України (статті 17, 20).
 8. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
 10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 12. Обов'язки громадянина України (статі 65-68).
 13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 14. Державний бюджет України (стаття 96).
 15. Порядок обрання Президента України та його повноваження (статті 103, 106).

Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
 2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
 3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
 4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
  (стаття 15).
 5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
  самоврядування (стаття 16).
 6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
 7. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).
 8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
 10. Повноваження виконавчих органів селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
 11. Повноваження виконавчих органів селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
  12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
 12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
  14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1.Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2.Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3.Статус та керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції (статі 4,5).
4. Повноваження Національного агентства (стаття 11).
5. Права Національного агентства (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства (стаття 14).

 1. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статі 22, 23).
 2. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статі 25, 27).
 3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
  10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
  11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 4. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 5. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статі 512,513).
 6. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 514).
  15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

16.Спеціальна перевірка (стаття 56).

17.Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 651).

 Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності селищної ради.

 Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель (ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»).

 1. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель (ст.19 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 2. Уповноважений орган (ст.9 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 3. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль (ст.7 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 4. Електронна система закупівель (ст.12 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 5. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників (ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 6. Міжнародні зобов’язання України у сфері закупівель (ст.6 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 7. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупівлі (ст.18 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 8. Спрощені закупівлі (ст.14 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 9. Інформування про проведення відкритих торгів (ст.21 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 10. Оприлюднення інформації про закупівлю (ст.10 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 11. Порядок здійснення моніторингу процедур публічних закупівель (ст.8 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 12. Організація закупівельної діяльності замовника (ст.11 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 13. Нікчемність договору про закупівлю (ст.43 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 14. Процедури закупівлі (ст.13 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 15. Забезпечення виконання договору про закупівлю (ст.27 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 16. Звіт про виконання договору про закупівлю (ст.42 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 17. Рамкові угоди (ст.15 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 18. Кваліфікаційні критерії процедури закупівлі (ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 19. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі (ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 20. Рішення про намір укласти договір про закупівлю (ст.33 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 21. Умови застосування відкритих торгів (ст.20 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 22. Тендерна документація (ст.22 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 23. Надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї (ст.24 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 24. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції (ст.25 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 25. Електронний аукціон (ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 26. Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся (ст.32 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 27. Умови застосування переговорної процедури закупівлі (ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 28. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього (ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі»).
 29. Відповідальність за порушення вимог цього Закону (ст.44 Закону України «Про публічні закупівлі»).

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (директора ЗОШ І-ІІ ступеня с. Седлище та директора ЗОШ  І-ІІ ступеня с. Чевель )

Старовижівська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти:

 • директора ЗОШ І-ІІ ступеня с. Седлище;
 • директора ЗОШ І-ІІ ступеня с. Чевель.

           І.Найменування і місцезнаходження закладу:

1.Повна назва:

 • Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Седлище, Старовижівський район, Волинська область.
 • Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня с. Чевель, Старовижівський район, Волинська область.

2.Скорочена назва:

2.1. ЗОШ І-ІІ ст. с. Седлище.

2.2. ЗОШ І-ІІ ст. с. Чевель.

3.Адреса:

3.1.  44441, Україна, Волинська область, Старовижівський район, с. Седлище, вул. Шкільна, 20.    

3.2. 44415, Україна, Волинська область, Старовижівський район, с. Чевель, вул. Федорова, 6.    

           ІІ. Найменування посади та умови оплати праці:

 2.1. Директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Седлище.

2.2. Директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Чевель.

              Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 22.03.2011 р. №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Закону України "Про повну загальну середню освіту".

           ІІІ. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

        Посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків

            ІV.Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:    

         Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості. 

                Кінцевий термін подачі документів - 01 серпня 2021 року.

      Зазначені документи подаються до Старовижівської селищної ради у паперовому або електронному варіанті (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з поміткою "На конкурс") у встановлений строк. Перелік документів, зазначених у пункті 4 є вичерпним. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

     Місце подання документів: площа Миру, 3, смт Стара Вижівка, тел. 2-14-59. Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Ослюк Руслана Іванівна, головний спеціаліст відділу організаційно-правового забезпечення Старовижівської селищної ради, 2-й поверх.

 1. V. Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість.

        Дата та місце проведення конкурсу претендентам будуть повідомлені додатково.

        Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

          VІ. Переможець конкурсу визначається за результатами:

- письмової (тестової) перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для письмового тестування

на знання законодавства України у сфері освіти

 

І. Питання на знання Закону України «Про освіту».

 1. Що є метою освіти відповідно до Закону України «Про освіту»?
 2. Право на освіту – це… ?
 3. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів дошкільної та повної загальної середньої освіти?
 4. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти?
 5. За рахунок чого забезпечується право на безоплатну освіту для здобувачів вищої освіти?
 6. Яка мова освітнього процесу в закладах освіти?
 7. Що гарантується особам, які належать до національних меншин України?
 8. Що забезпечується особам з порушенням слуху?
 9. Що створюється особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства?

10.Шляхом чого особа реалізує своє право на освіту впродовж життя?

 1. Що з переліченого є формальною освітою?
 2. Що з переліченого є неформальною освітою?
 3. Що з переліченого є інформальною освітою (самоосвітою)?
 4. Форми здобуття освіти?
 5. Хто затверджує положення про форми здобуття освіти?
 6. Що є невід’ємними складниками системи освіти?
 7. Що є метою дошкільної освіти?
 8. Чим обов’язково охоплюються діти старшого дошкільного віку?
 9. Мета повної загальної середньої освіти?
 10. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта?
 11. Як правило, зі скількох років здобувається початкова освіта?
 12. Скільки рівнів освіти має повна загальна середня освіта?
 13. Скільки спрямувань передбачає здобуття профільної середньої освіти?
 14. Яким чином оцінюються результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти?
 15. З якою метою здійснюється державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти?
 16. Що створюють для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування?
 17. В якому закладі освіти кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту?
 18. Що є освітнім округом?
 19. Ким затверджується положення про освітній округ і опорний заклад освіти?
 20. Що є метою позашкільної освіти?
 21. Ким забезпечується здобуття позашкільної освіти?
 22. Що є метою професійної (професійно-технічної) освіти?
 23. На основі чого здобувається професійна (професійно-технічна) освіта?
 24. Підготовку яких фахівців  можуть також здійснювати заклади професійної (професійно-технічної) освіти?
 25. На що спрямована фахова передвища освіта?
 26. Що можуть утворювати заклади фахової передвищої освіти?
 27. Що є метою вищої освіти?
 28. На основі чого здобувається вища освіта?
 29. На що спрямована освіта дорослих?
 30. Інклюзивне навчання створюється…?
 31. За який рахунок здійснюється навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами?
 32. Що, за потреби, утворюють заклади освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами?
 33. Які послуги надаються особам з особливими освітніми потребами?
 34. Що є психолого-педагогічним супроводом?
 35. В рамках якої освіти може здобуватися спеціалізована освіта?
 36. В якому порядку затверджуються положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти?
 37. Ким розробляються освітні програми з відповідного виду спорту?
 38. На скількох рівнях здобувається освіта наукового спрямування?
 39. В якому випадку юридична особа має статус закладу освіти?
 40.  В якому випадку освітня діяльність вважається основним видом діяльності?
 41. З яким статусом може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?
 42. Що визначається засновником і зазначається в установчих документах закладу освіти?
 43. Які права і обов’язки мають заклади освіти всіх форм власності у провадженні освітньої діяльності відповідно до законодавства?
 44. Яку автономію гарантує закладам освітидержава?
 45. Чим визначається система управління закладами освіти?
 46. Хто здійснює управління закладом освіти?
 47. Права засновника закладу освіти?
 48. За що несе відповідальністькерівник закладу освіти?
 49. Ким є керівник закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
 50. З числа яких претендентів призначається керівник закладу освіти?
 51. Чим визначаються додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення)?
 52. Які з перелічених повноважень здійснює керівник закладу освіти?
 53. Що є основним колегіальним органом управління закладу освіти?
 54. Що є громадським органом самоврядування в закладі освіти?
 55. Що є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
 56. Чим визначаються повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування?
 57. Ким створюється наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 58. Чому сприяє наглядова (піклувальна) рада закладу освіти?
 59. З правом якого голосу мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 60. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 61. Які інформаційні ресурси формують заклади освіти?
 62. Що зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники?
 63. Чим визначається перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти?
 64. Який характер мають державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій)?
 65. Що мають право визначати приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями?
 66. Хто не має права втручатися в освітню діяльність закладів освіти?
 67. Що забороняється створювати у закладах освіти?
 68. Хто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань)?
 69. Що визначає стандарт освіти?
 70. Відповідно до чого розробляються стандарти освіти?
 71. Що є основою для розроблення освітньої програми?
 72. Що з переліченого містить освітня програма?
 73. Які освітні компоненти повинні передбачати освітні програми?
 74. Який складник можуть мати освітні програми?
 75. На які види класифікуються кваліфікації за обсягом?
 76. На які види класифікуються кваліфікації за змістом?
 77. Ким присуджуються, визнаються і підтверджуються освітні кваліфікації?
 78. Що є кваліфікаційними центрами?
 79. Які функціонують рамки кваліфікацій в Україні?
 80. На яких стандартах ґрунтується Національна рамка кваліфікацій?
 81. Ким затверджуються галузеві рамки кваліфікацій?
 82. Скільки рівнів визначає Національна рамка кваліфікацій?
 83. Чим визначається кожен рівень Національної рамки кваліфікацій?

94.Чим визначаються структура і функціонування Національної системи кваліфікацій?

 1. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій є…
 2. Коли отримують відповідний документ про освіту?
 3. Ким видаються документи про освіту?
 4. До якого реєстру вноситься інформація про видані документи про середню, професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіту?
 5. Що є метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні?
 6. Що з переліченого є складовими системи забезпечення якості освіти?
 7. Що є академічною доброчесністю?
 8. Що з переліченого вважається порушенням академічної доброчесності?
 9. Процедурою визнання спроможності юридичної або фізичної особи надавати освітні послуги на певному рівні освіти відповідно до ліцензійних умов є….
 10. Ким видається ліцензія для закладів дошкільної та загальної середньої освіти для провадження освітньої діяльності?
 11. Якою є акредитація освітньої програми?
 12. Що є метою проведення інституційного аудиту?
 13. В якому порядку проводиться інституційний аудит?
 14. Оцінюванням результатів навчання, здобутих особою на певному рівні освіти, що проводиться спеціально уповноваженою державою установою (організацією) є….
 15. На яких принципах здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання?
 16. За які кошти здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання?
 17. Яке зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання здійснюється за кошти державного бюджету?
 18. Який може бути моніторинг якості освіти?
 19. Ким проводиться внутрішній моніторинг?
 20. З якою метою здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
 21. На скільки років засвідчуються відповідним сертифікатом успішні результати громадської акредитації закладу освіти?
 22. Що є системою заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників?
 23. Якою може бути атестація педагогічних працівників?
 24. Ким визначається перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників?
 25. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для…?
 26. За чиєю ініціативою відбувається сертифікація педагогічного працівника?
 27. Хто з перелічених категорій є учасником освітнього процесу?
 28. На яке оцінювання результатів навчання мають право здобувачі освіти?
 29. На відзначення чого мають право здобувачі освіти?
 30. Що зобов’язані поважати здобувачі освіти?
 31. На яку відпустку мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 32. На які умови праці мають право педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 33. Що зобов’язані постійно підвищувати педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 34. Що зобов’язані виховувати у здобувачів освіти педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники?
 35. В яких випадках передбачене відволікання педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників від виконання професійних обов’язків?
 36. Що є першоосновою розвитку дитини як особистості?
 37. Що з переліченого мають право батьки здобувачів освіти?
 38. Що з переліченого зобов’язані батьки здобувачів освіти?
 39. Яку допомогу надає держава батькам здобувачів освіти?
 40. Чим забезпечуються особи, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання?
 41. Який проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому забезпечують органи місцевого самоврядування?
 42. Кого органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, забезпечують безоплатним гарячим харчуванням?
 43. Що з переліченого забезпечує держава педагогічним і науково-педагогічним працівникам?
 44. За що можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення педагогічні та науково-педагогічні працівники?
 45. Хто здійснює педагогічну діяльність у закладах освіти?
 46. Яку освітню та/або професійну кваліфікацію повинні мати особи, які приймаються на посади педагогічних працівників?
 47. Що передбачає професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників?
 48. Що включає робочий час педагогічного працівника?
 49. Конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічних (науково-педагогічних) працівників встановлюються…?
 50. Що є громадським наглядом (контролем) у системі освіти, що здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)?
 51. З якою метою діє освітній омбудсмен?
 52. Які складові Єдиної державної електронної бази з питань освіти є обов’язковими?
 53. Хто здійснює психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти?
 54. Чи мають право держанві та комунальні заклади освіти надавати платні послуги?
 55. Яким шляхом держава може сприяти розвитку дошкільної та позашкільної освіти?
 56. На яких правах належить майно закладам освіти та установам, організаціям, підприємствам системи освіти?

ІІ. Питання на знання Закону України «Про повну загальну середню освіту».

 1. Законодавство України про загальну середню освіту складається з …?
 2. Що з переліченого є основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту?
 3. Рівні повної загальної середньої освіти?
 4. Форми здобуття повної загальної середньої освіти?
 5. Система загальної середньої освіти складається із …?
 6. Мова освіти в закладах загальної середньої освіти?
 7. Право на здобуття повної загальної середньої освіти.
 8. 8. У яких закладах громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти?
 9. Хто забезпечує територіальну доступність повної загальної середньої освіти?
 10. За якими закладами освіти не закріплюється територія обслуговування?
 11. Хто забезпечує підвезення до закладу освіти?
 12. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти у порядку, визначеному законодавством?
 13. За якими циклами організовується освітній процес?
 14. Ким визначається структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу?
 15. Хто приймає рішеня про використання закладом освіти освітньої програми?
 16. Які критерії має містити типова освітня програма?
 17. Наповнюваність класу державного, комунального закладу освіти?
 18. Гранична наповнюваність класів-комплектів?
 19. Коли учні переводяться на наступний рік навчання?
 20. Яким чином забезпечується єдність навчання, виховання і розвитку учнів?
 21. Які види та форми заохочення і відзначення учнів у закладі освіти?
 22. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів є…?
 23. Які документи про освіту отримують учні?
 24. Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є…?
 25. На кого покладаєтьсявідповідальність за організацію харчування учнів у закладах освіти?
 26. Якіособи приймаються на посади педагогічних працівників?
 27. На яких умовах працюють педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком?
 28. Хто повинен пройти педагогічну інтернатуру?
 29. У якому співвідношенні до тарифної ставки встановлюється доплата за класне керівництво у 1-11 (12) класах?
 30. У якому співвідношенні до тарифної ставки встановлюється доплата за за роботу в інклюзивних класах (групах)?
 31. Яку кількість годин становить педагогічне навантаження вихователя закладу загальної середньої освіти та асистента вчителя у закладі загальної середньої освіти?
 32. На якій підставі утворюються інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти?
 33. Які органи громадського самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
 34. Чи зобов’язані органи учнівського самоврядування вести протоколи щодо своєї діяльності?
 35. Які повноваження загальних зборів трудового колективу?
 36. Що таке заклад загальної середньої освіти?
 37. Яким може бути заклад загальної середньої освіти залежно від засновника?
 38. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
 39. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
 40. Які документи є установчими документами закладу загальної середньої освіти?
 41. Що обов’язкововключає повне найменування закладу загальної середньої освіти?
 42. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти?
 43. Які є заклади спеціалізованої освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти?
 44. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
 45. Хто здійснює контроль за використанням закладом загальної середньої освіти публічних коштів?
 46. Хто зобов’язаний забезпечити можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
 47. Хто може бути керівником закладу загальної середньої освіти?
 48. Чимвизначаються повноваження керівника закладу загальної середньої освіти?
 49. Які курси повинен пройти керівник закладу загальної середньої освіти протягом першого року після призначення на посаду?
 50. Яка процедура обрання керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
 51. Яка процедура обрання керівника приватного, корпоративного закладу загальної середньої освіти?

52.Ким приймається рішення про проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

 1. Яка чисельність конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 2. Яким документом визначаються вимоги до членів конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти та порядок її формування?
 3. Термін прийому документів на конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 4. Яка загальна тривалість конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 5. На який термін укладається трудовий договір за результатами конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
 6. Постійно діючим колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є…?
 7. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше….
 8. Хто є головою педагогічної ради?
 9. Яким документом вводяться в дію рішення педагогічної ради?
 10. Хто утворює піклувальну раду закладу загальної середньої освіти?
 11. Складові системи забезпечення якості у сфері загальної середньої освіти.
 12. Періодичність перегляду державних стандартів у сфері загальної середньої освіти.
 13. Хто здійснює ліцензування у сфері загальної середньої освіти?
 14. Що таке інституційний аудит?
 15. Періодичність проведення інституційного аудиту.
 16. В яких випадках проводиться позаплановий інституційний аудит?
 17. Ким проводиться зовнішнє незалежне оцінювання?
 18. Що визначається за результатами атестації?
 19. Які педагогічні працівники мають право на проходження сертифікації?
 20. Яку доплату отримують педагогічні працівники, що пройшли сертифікацію?

73.Де може підвищувати кваліфікацію педагогічний працівник?

 1. До органів управління у сфері загальної середньої освіти належать…?
 2. Форми заходів державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 3. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
 4. Які можуть бути інші джерела фінансування закладів загальної середньої освіти?
 5. На основі чого здійснюється фінансово-господарська діяльність закладу загальної середньої освіти?
 6. Чи можуть державні, комунальні заклади загальної середньої освіти надавати платні освітні та інші послуги?
 7. Хто затверджує штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти?
 8. Як може використовуватися майно, у тому числі земельні ділянки, ліквідованих державних, комунальних закладів загальної середньої освіти або тих, діяльність яких зупинена?
 9. Чи мають право заклади освіти укладати договори з міжнародними організаціями?
 10. З якого року державна підсумкова атестація учнів, які завершують здобуття базової середньої освіти, може здійснюватися у формі зовнішнього незалежного оцінювання?
 11. Якою є тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти?
 12. За рахунок яких коштів здійснюється виготовлення документів про загальну середню освіту?

ІІІ. Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

 1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?
 2. Які з перелічених факторів вплинули на виникнення проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 3. Що з переліченого є проявами проблеми, яка потребує розв’язання, відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 4. Наявність якого суттєвого сегмента є основною ознакою загальної середньої освіти в Україні?
 5. Чому сприятиме проведення докорінної реформи загальної середньої освіти?
 6. Про що свідчить досвід країн Східної Європи (Польщі, Чехії)?
 7. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 8. За якими з перелічених напрямків здійснюється забезпечення проведення докорінної та системної реформи загальної середньої освіти?
 9. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…
 10. Які фахівці будуть за експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі?
 11. Шляхом чого,відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, передбачається здійснити розв’язання проблеми?
 12. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?
 13. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти?
 14. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
 15. Що передбачає реформуванняпедагогіки загальної середньої освіти?
 16. З якою метою включатимуть корекційно-реабілітаційнізаходи, психолого-педагогічний супровід і засоби для навчання таких дітей?
 17. Що матиме право розробляти школа у рамках реформуваннясистеми управління загальною середньою освітою?
 18. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?
 19. Реформування структури загальної середньої освіти передбачає перехід до…?
 20. Профільна школа академічного спрямування сприятиме…?
 21. Що з переліченого передбачається у рамках реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти?
 22. Скількома етапами протягом 2017—2029 років здійснюватиметься реалізація Концепції?
 23. Що з переліченого передбачається на першому етапі (2017—2018 роки) реалізації Концепції?
 24. Що з переліченого передбачається на другому етапі (2019—2022 роки) реалізації Концепції?
 25. Що з переліченого передбачається на третьому етапі (2023—2029 роки) реалізації Концепції?
 26. Реалізація Концепції сприятиме поліпшенню…?
 27. Реалізація Концепції сприятиме подоланню…?
 28. За рахунок яких коштів здійснюватиметься реалізація Концепції?
 29. З якою періодичністю визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?
 30. З урахуванням чого визначатиметься обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції?

Зразки ситуаційних завдань

 

Ситуація 1.       

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10 класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну (у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів стало два і зміна класних керівників була неминучою).

Прокоментуйте ситуацію.

Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 2.

У закладі загальної середньої освіти посаду вчителя фізичної культури займає педагогічний працівник 1950 року народження. До керівника закладу неодноразово зверталися батьки та учні з претензіями до виконання посадових обов’язків зазначеного вчителя та наріканнями на професійні якості та подачу навчального матеріалу. Індивідуальні бесіди та розмови із вчителем фізичної культури не принесли бажаних результатів, тому звернення батьків та невдоволення учнів продовжувалися.

Ваші дії у зазначеній ситуації?

Вкажіть шляхи вирішення даного питання.

 

Ситуація 3.

Назвіть переваги та ризики, які на Вашу думку, можуть виникнути в процесі децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Ситуація 4.

З метою розвитку молодіжного волонтерського руху, утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей та молоді проводиться Всеукраїнська благодійна акція «Почуйте всі!». Керівник органу влади, якому підпорядковується школа, прийняв рішення про утворення організаційного комітету з підготовки та проведення зазначеної благодійної акції.

Підготуйте перелік необхідних документів для організації заходу та розробіть проект наказу щодо проведення заходу.

Ситуація 5.

У одного з працівників закладу освіти (або сторонньої особи) поведінка має відхилення від норми, можливо, він перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або ж у стані психічного збудження.

Які дії адміністрації закладу в такому випадку?

Що необхідно вчинити для попередження загрози життя і здоров’я учасників освітнього процесу?

 

Відеозапис засідань конкурсної комісії з проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів загальної середньої освіти (директора ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Смолярі, директора ЗОШ І-ІІ ступеня с.Нова Вижва та директора ЗОШ І-ІІ ступеня с. Поліське)

 

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів загальної середньої освіти (директора ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Смолярі, директора ЗОШ І-ІІ ступеня с.Нова Вижва та директора ЗОШ І-ІІ ступеня с. Поліське)

 

 

 

 

 

 

 

Сесії селищної ради

Засідання виконавчого комітету

Розпорядження

Селищний бюджет

Регуляторна політика

Освіта

Культура

Соціальний захист

Центр надання адміністративних послуг

Консультативно-дорадчі органи

Безоплатна правова допомога

Вхід на сайт

Корисні посилання

создание веб сайтов в Коростене